” เราจะเป็นผู้ผลิตยาฮอร์โมนคุมกำเนิดอันดับหนึ่งของอาเซียน “
 
” มุ่งมั่นผลิตยามีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP PIC/S เพื่อประกันความเชื่อมั่นของลูกค้า “