ข่าวกิจกรรม
23 ตุลาคม 2020

ทำบุญรำลึกถึง คุณพ่อไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ประจำปี 2563

เนื่องในวันครบรอบทำบุญประจำปี รำลึกถึงคุณพ่อไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย และทางหสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ได้จัดงานทำบุญและได้นิมนต์พระสงฆ์สวดอุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานในบริษัททุกคน